Personoplysninger - datapolitik

Personoplysninger indsamles aldrig uden, at du selv har afgivet disse oplysninger til os.

Disse personlige oplysninger kan sendes til os online på forskellige måde, enten ved foretagelse af et køb, at udfylde en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence eller abonnere på et nyhedsbrev.

Personlige identitetsoplysninger kan også afgives til os via kontakt med en af vores medarbejdere via enten e-mail, telefon eller pr. post.

Når du afgiver dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.

I forbindelse med afgivelse af oplysninger personlige oplysninger, herunder om helbredsoplysninger, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi behandler og dele dine personlige oplysninger samt denne følsomme personoplysning med tredjepart for at kunne levere den rejse, anden ydelse og/eller andet produkt, som du har bestilt. Udover giver du også samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes til at danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give en bedre service.

Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor nævnte formål. I forbindelse med afgivelse af samtykket giver du hermed tilladelse til, at afgivne personoplysninger opbevares af Service & Co. A/S i fem år.

Ved reklamationer opbevares visse oplysninger i fem år for at opfylde krav i henhold til den danske bogføringslov (Bekendtgørelse af bogføringslov nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer) samt Service & Co. A/S´ ansvarsforsikringer.

I overensstemmelse med persondatalovens/Databeskyttelsesforordningens regler er der truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til kendskab for uvedkommende.

Service & Co. A/S deler kun din personlige oplysninger, såfremt Service & Co. A/S sælger en virksomhed til et andet firma.

Personoplysninger opbevares på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere. Inden afgivne personoplysninger videresendes til os elektronisk, kryptere disse. Hvis du har modtaget eller har valgt et password, som giver dig adgang til bestemte undersider på hjemmesiden, er det dit ansvar, at passwordet holdes hemmeligt. Du må derfor ikke dele dit password med andre.

Service & Co. A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med den danske persondatalov (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) som træder i kraft 25. maj 2018.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på info@service-co.dk.

Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger.

Der er mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jfr. Persondatalovens § 58, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os enten på telefon: +45 70 211 222 eller email: info@service-co.dk.

Websitet ejes og publiceres af:

Service & Co. A/S
Mjølnersvej 4
8230 Åbyhøj

Följ oss