ensta utbildning med jobbgaranti service&co.

Jobbgaranti

Vad betyder det egentligen?

Jobbgaranti är ett registrerat varumärke hos Service & Co. Det betyder att varje elev som deltar på Service & Co´s reseledarskola och som blir kvalificerad för vår jobbgaranti efter avslutad utbildning, erbjuds ett reellt arbete inom resebranschen i utlandet. Du kan komma att arbeta som reseledare, aktivitetsguide/animatör, barnledare, ungdomsguide, skidguide eller receptionist. Detta är vår jobbgaranti!

Kvalificerad till en jobbgaranti

För att bli kvalificerad till jobbgaranti krävs att du vid utbildningens slut fyllt 18 år samt har körkort. Dock samarbetar vi med vissa partners som ej kräver körkort. För mer information om det kan du ringa på tel nr: 040 60 60 667.

Även om du kan få ett jobb inom resebranschen med ett Service & Co. diplom i handen, så garanterar Service & Co. att jobbgarantin blir infriad till endast kvalificerade elever. Ca 80 % av våra elever avslutar sin utbildning med att få jobbgaranti och det är det fasta teamet av Service & Co. instruktörer som tillsammans med våra jobbkonsulter värderar vem som kvalificerat sig till en jobbgaranti.

Vägen till jobb

Vi tittar inte på dina tidigare examensbevis eller erfarenheter. Istället bedömer vi dig nere på skolan om du kommer att bli en duktig reseledare. Detta innebär att vi tittar på om du har varit intresserad, visat vilja och engagemang samt deltagit aktivt på kursen. Dessutom värderar vi din mognad och resultaten från de olika reseledarproven, teamwork samt social och kulturell förståelse. Visar det sig att du besitter ovanstående färdigheter, godkänner vi dig från skolan och du blir härmed omfattad av jobbgarantin.

Detta betyder att du med säkerhet kan få ett arbete i utlandet. Med "jobbgarantin i handen" ska varje enskild elev, antingen på reseledarskolan (i avslutningsfasen kommer det ner två till fyra resebolag och håller anställningsintervjuer) eller efter skolan, aktivt söka jobb hos Service & Co.s många samarbetspartners i samarbete med vårt jobbcenter som hjälper till med att finna ett arbete. Vi behåller överblicken över anställningarna via vår unika jobbdatabas på internet, så att vi hela tiden kan skicka jobbsökande elever till anställningsintervjuer tills jobbgarantin är infriad för varje enskild elev. Jobbgarantin blir infriad när du får ditt första kontrakt i resebranschen och man ska räkna med att det kan gå allt ifrån en vecka upp till fyra månader innan man är på väg ut på sitt första resmål som reseledare eller annan tjänst.

Vill man inte resa ut som reseledare direkt efter reseledarskolan, betyder detta inte att ens jobbgaranti är ”förbrukad”. Man kan välja att vänta med att söka ut som reseledare tills man känner sig redo (det kan ju vara att man har ett arbete där hemma eller en bostad man ska ha sålt osv). Det spelar ingen roll om man väntar ett halvt, ett helt eller två år eller mer, jobbgarantin gäller ändå fram till den dagen du fått ditt första kontrakt.

Jobbgarantin ger dig riktigt många fördelar!