Mulighed for ECTS point hos service&co.

Guideutbildning med ECTS poäng

Service & Co. är stolta över att vara den första och enda guideutbildningen i Danmark, som kan erbjuda dig ETCS-poäng för din utbildning.

Vad är ETSC poäng?

ECTS står för European Credit Transfer System. Det är ett system som kan användas till att tillgodoräkna meriter inom högre utbildningar både i Danmark och utomlands.

Systemet har utvecklats i EU och är en gemensam europeisk standard. Alla vidaregående utbildningar i Danmark skall använda ECTS-poängsystemet.

Vilka kvalifikationer krävs för att anmäla sig och genomföra en guideutbildning med ETCS?

Du skall antingen ha en gymnasieutbildning, (HF eller Handelsstudentereksamen). Utöver detta skall du ha minst två års arbetslivserfarenhet. Denna erfarenhet behöver inte nödvändigtvis ha relevans till utbildningen. Under själva utbildningen krävs det inte något extra. Här kommer du att gå igenom exakt det samma som de andra eleverna. Men när du kommer hem skall du delta i ett kort webinar och göra en muntlig redovisning.

Den muntliga redovisningen baseras på en kort skrivuppgift som kommer att göras på guideskolan och läggs upp på Censor. Den muntliga redovisningen tar 30 minuter och baseras på din uppgift.

Vilket ämne och hur många poäng kan du få?

Du genomgår ämnet "Kommunikation i praktiken", som har en stor relevans till jobbet som guide. För det här ämnet får du 10 ETCS poäng, vilket motsvarar en hel kurs.

Vad kostar det?

Du skall själv betala alla omkostnaden för den muntliga redovisningen; upprättelsen, redovisningen och sensor. Därför bör du räkna med en kostnad på 2.800;- som betalas tillsammans med din anmälan till guideskolan. Du behöver dock inte betala för administration etc. Det täcker Service & Co.

Hur anmäler jag mig till guideutbildningen ETCS?

Innan du anmäler dig till guideutbildningen behöver du bestämma dig om du vill uppgradera din utbildning med ECTS poäng. Om det är det du vill, och om du har de kvalifikationer som krävs, skall du välja guideutbildningen med ETCS i anmälningen.

Webbplatsen håller på att utvecklas. Översättning till svenska följer.

Följ oss